Propozycje dobrych rozwiązań w Rudzie Śląskiej

Omawiając zauważane przez badanych możliwe rozwiązania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, należy na wstępie zaznaczyć, że rozpowszechniona na terenie Rudy Śląskiej opinia mówi, że problemy blokujące możliwość aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych mają swoje źródło w złych rozwiązaniach ustawowych, co do których decyzje zapadają na poziomie centralnym, nie zaś w specyfice lokalnego rynku pracy.

Poważnym problemem, na który zwracają uwagę pracodawcy z Rudy Śląskiej, jest wysoka niestabilność przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Częste zmiany ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych powodują spore zamieszanie, które negatywnie wpływa na ich zatrudnienie. Poza samymi zmianami ustawodawstwa, istotną kwestią są zapowiedzi polityków, które co prawda nie mają pokrycia w postaci zmiany prawa, ale tworzą niekorzystny klimat dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jako jaskrawy przykład zapowiedzi tworzącej wśród pracodawców poczucie niepewności można podać przedwyborczą obietnicę cięcia kosztów budżetowych przez likwidację między innymi PFRON, na którego dotacjach opierają się przedsiębiorstwa tworzące miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy i inne osoby związane z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych zwracają też uwagę na brak odpowiednich bodźców zachęcających do zatrudnienia tych osób. Podstawowym problemem zdaje się być wycofanie się państwa z dofinansowywania do zorganizowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na rzecz dotacji na przystosowanie owego stanowiska. Różnica finansowa wypływająca z tej zmiany jest dla przedsiębiorcy niekorzystna, dlatego zainteresowanie tą formą wsparcia niemal zupełnie wygasło. Postulatem wielu respondentów było wprowadzenie dodatkowych ulg podatkowych oraz zwiększenie dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Wobec takich, a nie innych rozwiązań ustawowych, zdaniem respondentów, ciężar dotowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych mógłby wziąć na siebie samorząd. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być także stworzenie bodźców do zatrudniania osób niepełnosprawnych już od początku działalności przedsiębiorstwa. W tej chwili zatrudnianie niepełnosprawnych zaczyna być „opłacalne” po osiągnięciu pewnego stanu kadrowego przedsiębiorstwa (składki na PFRON są płacone przez firmy zatrudniające powyżej 25 osób). Poprzez różnego rodzaju ulgi można byłoby zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych od samego początku działalności. Z tym związany jest także postulat obniżenia progu zatrudnienia, do którego przedsiębiorstwa zwolnione są z płacenia składek na PFRON. Innego rodzaju rozwiązaniem byłoby nałożenie na pracodawcę obowiązku, mówiącego, że pewien odsetek globalnej liczby zatrudnionych muszą stanowić osoby niepełnosprawne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *