Propozycje dobrych rozwiązań w Skierniewicach cz. II

Pomysły dotyczące modyfikacji prawodawstwa sprowadzają się najczęściej do propozycji zmian ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Postulaty te idą w kierunku zwiększenia pomocy państwa dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Powszechne jest bowiem odczucie, że jedynie poprzez bodźce finansowe dla pracodawców można zwiększyć ich chęć do angażowania do pracy niepełnosprawnych. W sposób dobitny ten sposób myślenia ukazuje jedna z wypowiedzi uczestników badań:

Jedyny sposób na zainteresowanie pracodawców, to danie takiego ochłapu w postaci dofinansowania do osoby niepełnosprawnej. Bodaj najczęściej wymienianą przyczyną, dla której zainteresowanie zatrudnianiem osób niepełnosprawnych spadło, jest wycofanie się państwa z pokrywania kosztów zorganizowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Po zmianie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych pozostała jedynie możliwość refundacji ze środków PFRON kosztów dostosowania miejsca pracy, co w dramatyczny sposób zmniejszyło opłacalność tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie, zmniejszyło zainteresowanie zatrudnianiem takich osób. Problem związany ze zmianą tych przepisów dostrzegają zarówno osoby związane z administracją samorządową (odpowiedzialne za rozdzielanie środków z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnych), jak i pracodawcy. Obie strony zgodnie podkreślają, że gdyby funkcjonowały dawne zapisy o refundacji zorganizowania stanowiska pracy, sytuacja wyglądałaby znacznie lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *