Propozycje dobrych rozwiązań w Skierniewicach

Ze względu na położenie Skierniewic i funkcjonowanie tego miasta jako „sypialni” Warszawy i Łodzi, pierwszym postulatem, którego realizacja przyczyniłaby się do polepszenia sytuacji zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych jest poszerzenie skierniewickiego rynku pracy jako takiego. Dla osób zdrowych codzienne wyjazdy do jednej z pobliskich metropolii nie stanowią problemu. Osoby niepełnosprawne ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie podjąć taki wysiłek. Dla osób z upośledzeniami narządów ruchu sama podróż może okazać się niemożliwa. Rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących lokalnie, w samych Skierniewicach i powiecie skierniewickim, stałby się szansą dla tych osób, które takiej podróży podjąć się nie mogą.

Opinie na temat szans na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Skierniewicach można podzielić na takie, które takie możliwości widzą w zmianach polityki na szczeblu ogólnopolskim oraz na takie, które szansę dostrzegają w inicjatywach przeprowadzanych lokalnie.

Elementem obecnym w wielu wypowiedziach jest zdanie, że przeszkodą w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wysoki stopień niestabilności prawa. Niepewność co do przyszłości ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych zniechęca pracodawców do angażowania się w ich zatrudnianie. Badani podawali przypadki, w których wieści o zapowiadanych zmianach powodowały, że dany przedsiębiorca wycofywał się z zamiaru tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych, bądź przechodził z rynku pracy chronionej na otwarty, rezygnując z pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *