Różnorodność związana z miejscem i czasem pracy

Obok ocen krytycznych i braku wiedzy na temat elastycznych i nietypowych form zatrudnienia występowały opinie wskazujące na ich zalety i różne możliwości ich wykorzystania w procesie aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej

Ważnym argumentem za rozwojem nietypowych form zatrudnienia, była ich różnorodność związana z miejscem i czasem pracy, co pozwalało na rozszerzenie oferty lokalnego rynku pracy elastyczne formy zatrudnienia spowodowałyby zwiększenie odsetka osób pracujących, pracodawcy by się bardziej otworzyli (WTZ, powiat złotoryjski).

Zwracano uwagę przede wszystkim na potrzeby osób niepełnosprawnych. W opinii przedstawicieli instytucjonalnych najkorzystniejszą formą była ta, która prowadziła do usamodzielnienia młodej osoby niepełnosprawnej i stabilizacji finansowej:

Każda formuła, która ma szansę na spowodowanie, że osoba niepełnosprawna znajdzie zatrudnienie, ma sens i każda z nich jest potrzebna, w każdym zakresie (samorząd, Gdynia). Podkreślano, że ważny jest też rodzaj schorzenia i dobór odpowiedniej formy zatrudnienia do rodzaju niepełnosprawności. Wskazywano, że nietypowe formy są szansą dla wybranych grup młodych osób niepełnosprawnych, na przykład osób chorych psychicznie – elastyczne formy mogłyby ułatwić wejście im na rynek pracy, pracodawca mógłby poznać lepiej pracownika. Za szczególnie korzystne rozwijanie wielu wariantów zatrudnienia z zestawu form pracowniczych i niepracowniczych uważano dla młodych osób z wyższymi kwalifikacji zawodowymi sądzę, że w każdej z tych form byłoby zapotrzebowanie, pod warunkiem że dana osoba niepełnosprawna – kandydat do pracy miałaby wyższe kwalifikacje na przykład bardzo dobra znajomość języka obcego (pracodawca, powiat limanowski).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *