Ruda Śląska – budżetowe miejsca pracy

Ruda Śląska jest miastem na prawach powiatu położonym w centrum aglomeracji śląskiej, leżącym pomiędzy innymi miastami na prawach powiatu – Chorzowem, Zabrzem, Świętochłowicami, Bytomiem i powiatem mikołow- skim. Miasto Ruda Śląska według danych na koniec 2005 roku liczyło 147 tysięcy mieszkańców1, jego powierzchnia wynosi 78 km2. Gęstość zaludnienia równa jest 1885 osoby/km2. Jest ona pięciokrotnie wyższa niż przeciętna gęstość zaludnienia w województwie śląskim. Na strukturę zatrudnienia w Rudzie Śląskiej składa się przemysł (63%), ochrona zdrowia i opieka społeczna (7%), edukacja (5,7%), transport (2%), budownictwo (4,9%), handel i naprawy (6,9%), pozostałe działy – 10,5%2. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku wśród mieszkańców Rudy Śląskiej było 11 876 osób niepełnosprawnych. Wśród nich 2087 (18%) to osoby aktywne zawodowo, z czego 1454 (70%) posiada zatrudnienie3.

Położenie Rudy Śląskiej jest ważnym czynnikiem, uniemożliwiającym dokładne zbadanie procesów zachodzących na miejskim rynku pracy. Ponieważ Ruda Śląska bezpośrednio graniczy z innymi miastami aglomeracji, a z niektórych dzielnic bliżej i wygodniej jest dojechać do miejscowości położonych „za miedzą” niż na drugi koniec miasta, nieuniknione są przepływy pracowników w obie strony. Może zdarzać się, że niepełnosprawni z terenu Rudy poszukują zatrudnienia w miastach ościennych, podobnie przedsiębiorstwa rudzkie zatrudniają niepełnosprawnych z Zabrza czy Chorzowa.

Przed nakreśleniem przeważających opinii na temat możliwych rozwiązań dotyczących polepszenia sytuacji na rudzkim rynku pracy, należy podać kilka faktów, często powtarzających się w wypowiedziach badanych osób. Mimo bezrobocia, firmy chcące zatrudnić niepełnosprawnych mają problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników, choć ich wymagania dotyczące kwalifikacji są niskie. Istnieje grupa niepełnosprawnych, którzy wykorzystują tę sytuację, zatrudniając się w danym przedsiębiorstwie, następnie biorą urlop zdrowotny i w tym czasie szukają kolejnej firmy poszukującej niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne z Rudy pracują też w szarej strefie. Dotyczy to przede wszystkim drobnych przedsiębiorstw rzemieślniczych. Praca w szarej strefie wynika z obawy przed utratą renty oraz możliwości wyższych zarobków, jakie można uzyskać pracując bez umowy. Osoby niepełnosprawne pracują głównie w zawodach o charakterze fizycznym, co wynika między innymi z tradycyjnego, robotniczego charakteru miasta (tylko 6% osób z wykształceniem wyższym przy 10% w skali kraju, a 13,7% w miastach: aż 65% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i niepełnym podstawowym, przy 57,2% w skali kraju, a 47,7% w miastach4), a także o ograniczonej możliwości zdobywania wykształcenia wyższego niż średnie przez osoby niepełnosprawne (tylko jedna, prywatna wyższa uczelnia na terenie miasta).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *