Start niepełnosprawnej młodzieży na otwartym rynku pracy

Dopełnieniem dobrych rozwiązań, których wdrożenie ułatwi start niepełnosprawnej młodzieży na otwartym rynku pracy jest niezbędna, zdaniem respondentów, zmiana postaw osób niepełnosprawnych wobec ich kształcenia i wkraczania na rynek pracy. Respondenci zaobserwowali fakt, iż niepełnosprawna młodzież z Poznania chętnie korzysta i uczestniczy w działaniach skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Zdają się oni natomiast nie rozumieć, iż przedsięwzięcia organizowane bez wskazania, iż dotyczą wyłącznie osób niepełnosprawnych, nie są dla nich zamknięte. Dotyczy to między innymi, kursów, szkoleń, warsztatów i giełd pracy. Niepełnosprawna młodzież nie zgłasza chęci uczestnictwa w nich, chyba, że w ogłoszeniu wyraźnie jest podane, iż skierowane są do osób niepełnosprawnych. Podejście takie dotyczy również ofert pracy. Niepełnosprawni odpowiadają najczęściej na oferty, w których zaznaczone jest, iż pracodawca poszukuje osoby niepełnosprawnej. Rzadziej aplikują na stanowiska bez tego wskazania. Fakt ten, zdaniem rozmówców, jest dosyć istotny. Istnieją podmioty, na przykład urzędy administracji publicznej, które ze względu na interpretację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą równouprawnienia i równego traktowania oraz dostępu do rynku pracy, nie mogą adresować ogłoszeń o pracę wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Oferta pracy dotyczy wszystkich. Pomimo, iż dane stanowiska mogłyby w Poznaniu zostać zajęte przez osoby niepełnosprawne, zgłaszają one swoje aplikacje niezwykle rzadko. Rozmówcy widzą potrzebę uświadamiania niepełnosprawnej młodzieży, że istniejąpraco- dawcy, którzy poszukują fachowców w danej dziedzinie i nie ma dla nich znaczenia czy dana osoba spełniająca określone wymagania jest osobą pełnosprawną czy niepełnosprawną. Niezwykle istotne wydaje się zatem wspieranie kształtowania odpowiednich postaw i przekonań wśród młodych osób niepełnosprawnych i ciągłe ich uświadamianie, że otwarty rynek pracy nie wymaga dzielenia ofert pracy na kategorie pełnosprawnych i niepełnosprawnych poszukiwanych pracowników. Jest to rynek, w którym zdecydowanie ważniejsze są umiejętności i wykształcenie niż sprawność pracownika. Uświadomienie tego niepełnosprawnej młodzieży powinno wesprzeć podejmowane decyzje i ograniczyć pojawiający się stres związany z wejściem na otwarty rynek pracy, a także zmobilizować młode osoby niepełnosprawne do korzystania z oferty edukacyjnej skierowanej do wszystkich zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *