Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych – ciąg dalszy

Szansą na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych byłoby także włączenie do systemu wspomagania osób niepełnosprawnych lokalnych organizacji pozarządowych. Stopień czy typ niepełnosprawności determinuje niejako przynależność do organizacji skupiającej osoby z taką właśnie dysfunkcją. Jak stwierdził jeden z rozmówców, głusi sobie, niewidomi sobie. Takie enklawy są (przedstawiciel organizacji pozarządowej). Lokalna organizacja integrująca całe środowisko osób niepełnosprawnych mogłaby stać się centrum artykulacji ich interesów. Inną kwestią pozostaje rzeczywiste wdrożenie uchwalonej w 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5, która wskazuje na szczególną rolę organizacji pozarządowych (a zwłaszcza organizacji pożytku publicznego) w świadczeniu szeroko rozumianych usług społecznych i która stworzyła przestrzeń do międzysektorowej współpracy. Organizacje pozarządowe powinny być zatem postrzegane jako aktorzy współodpowiedzialni również za proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania z tego zakresu powinny im być zlecane przez samorząd.

Wśród pomysłów zgłoszonych przez badanych były nie tylko propozycje dotyczące usprawnienia całego lokalnego systemu wparcia osób niepełnosprawnych. Zdaniem rozmówców, istotne dla poprawienia sytuacji całego środowiska osób niepełnosprawnych są także pomysły o charakterze doraźnym – niewymagające ani ogromnych nakładów finansowych, ani zaangażowania wielu podmiotów. Dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności (a więc tych, które relatywnie mają najmniejsze szanse na znalezienie pracy) korzystne byłoby nawiązanie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej współpracy z konkretnymi Zakładami Pracy Chronionej. Osoba niepełnosprawna mogłaby być odpowiednio wcześniej przyuczana do wykonywania konkretnych czynności, co zwiększałoby jej szansę na znalezienie stałej pracy w danym zakładzie. Innym wspomnianym przez badanych rozwiązaniem o charakterze doraźnym jest propozycja finansowania (na przykład przez miesiąc) osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy biletów komunikacji miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *