Szersza skala zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Drugą sprawą wymagającą, według respondentów, zmian na szczeblu centralnym jest uproszczenie formalności związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Ilość biurokratycznych procedur, które należy przejść, aby otrzymać dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest dla pracodawców przytłaczająca. To zniechęca ich do poszukiwania osób niepełnosprawnych – zatrudnienie osoby zdrowej nie kosztuje tyle czasu, spędzonego przy wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów dla PFRON. Pojawia się także postulat zmniejszenia wymagań budowlano-sanitamych, koniecznych do spełnienia w momencie zatrudniania niepełnosprawnych. Badani wskazują na wysokie koszty takich dostosowań, których nie rekompensują ulgi i dotacje.

Według pracodawców, w zatrudnianiu na szerszą skalę osób niepełnosprawnych przeszkadzają także przepisy mające wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Pierwsza kwestia dotyczy zwrotu podatku VAT dla zakładów pracy chronionej. Według obowiązującego prawa pracodawca otrzymuje 100% zwrot podatku VAT, ale zwolniony jest jedynie z pewnej jego części. W związku z tym, po otrzymaniu zwrotu przedsiębiorstwo musi znów wydatkować sporą sumę, co bywa dla niego bolesne, zwłaszcza w przypadku firm nie wykazujących dużych nadwyżek finansowych. Drugi element, który mógłby zostać zmieniony, aby poprawić płynność finansową Zakładów Pracy Chronionej, wiąże się ze sposobem dofinansowania kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej zwrot owych kosztów dokonywany jest raz na dwa miesiące. Wygodniej z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorstw byłoby, gdyby zwrot następował co miesiąc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *