hipoteka

Wady i zalety renty hipotecznej – hipoteka

Renta hipoteczna to co miesięczne świadczenie które może być wypłacane osobom posiadającym prawo własności do nieruchomości , oraz znajdujących się w odpowiednim wieku. Aby móc pobierać rentę hipoteczną należy przede wszystkim znaleźć dla siebie odpowiedni fundusz hipoteczny. Zasadniczo różnią się od siebie dwoma najważniejszymi czynnikami , a więc przede wszystkim wiekiem emerytalnym w jakim można się zacząć starać o rentę hipoteczną , oraz procentem od wartości nieruchomości jaki później zostanie przeliczony na naszą emeryturę. Trzeba jednak zacząć od tego za co przysługuje nam ta emerytura i co w zamian musimy funduszowi hipotecznemu dać w zamian. A więc w przypadku podpisania przez nas umowy o pobieranie renty hipotecznej będziemy musieli przekazać prawo własności do naszej nieruchomości na rzecz funduszu hipotecznego. Najważniejszym warunkiem umowy jest prawo do korzystania z nieruchomości na warunkach właścicielskich (za wyjątkiem jej sprzedaży) do końca swojego życia – tak więc nikt nie ma prawa nas z tego mieszkania wyrzucić , my zaś możemy korzystać z niego do końca życia. Co otrzymujemy w zamian ? W zamian otrzymujemy rentę hipoteczną wypłacaną raz w miesiącu , aż do końca życia lub jednorazową kwotę pieniędzy która stanowi pewien procent wartości naszego mieszkania. Kwota ta może być różna w zależności od naszej płci oraz od tego jaka jest oczekiwana średnia długość naszego życia – tutaj warto zauważyć , że mężczyźni jako , że żyją statystycznie krócej od kobie jako właściciele nieruchomości będą otrzymywali znacznie wyższą rentę hipoteczną niż będzie to miało miejsce w przypadku kobiet. Czy są jakieś wady pobierania renty hipotecznej ? Oczywiście są. Pierwsza , jest taka , że renta hipoteczna mając formę odwróconego kredytu po prostu będzie w wyniku zakumulowanych odsetek przez wiele lat uwzględniając przy tym marże oraz prowizje funduszu hipotecznego zdecydowanie niższa od wartości naszej nieruchomości. Znaczną część po prostu stracimy w postaci odsetek. Jednak korzystając z dobrodziejstw renty hipotecznej – a więc kwoty która wspomoże nasze dochody z niskich przecież w Polsce emerytury należy te wady po prostu zaakceptować. Kolejną wadą pobierania renty hipotecznej jest bez wątpienia sytuacja kiedy posiadamy potencjalnych spadkobierców , a nasze relacje z nimi są dosyć bliskie. Oczywiście nie tracimy całego majątku podpisując umowę o rentę hipoteczną , gdyż nasz spadkobierca w momencie naszej śmierci może po prostu spłacić fundusz hipoteczny (a więc to co pobraliśmy w formie renty hipotecznej wraz z odsetkami oraz prowizją funduszu hipotecznego) i po prostu dalej korzystać z naszej pozostawionej nieruchomości na zasadach właściciela.

hipoteka