Umowy terminowe, praca tymczasowa

W ramach szeroko rozumianej definicji prac terminowych lub tymczasowych mogły występować różne formy zatrudnienia: praca na czas próbny, na czas wykonania określonej pracy, praca na wezwanie, praca na zastępstwo, praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Z wyjątkiem pracy na okres próbny nie traktowano ich jako korzystnych w procesie aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej. Nawet umowa na czas próbny stosunkowo dobrze postrzegana przez pracodawców i powszechnie stosowana ze względu m. fla to, że pracodawca może się przekonać przez te trzy miesiące, że ten pracownik sobie poradzi z tą pracą, że jego niepełnosprawność nie jest tutaj problemem (NGO, Gdynia) otrzymywała oceny negatywne: umowy na czas próbny przeważnie kończą się na tych trzech miesiącach (mam złe doświadczenia). Chyba to jest dobra sytuacja dla pracodawców bo wtedy dają niskie stawki (samorząd, powiat inowrocławski).

Pozostałe typy umów traktowano sceptycznie, na ogół też ich nie znano. Zastosowanie umów na czas wykonania określonej pracy widziano w głównie na terenach wiejskich gdzie jest dużo prac sezonowych, wykonywanych na czarno umowy sezonowe też powinny być na umowę o pracę. Nie, że ludzie chodzą, pracują i właściwie robią to na czarno. Żeby to też w jakiś sposób rejestrowane było z wszelkimi prawami tej osoby, jakie się pracownikowi należą, a nie w taki sposób na dziko, na czarno (samorząd, inowrocławski).

Negatywnie oceniano umowy wymagające pełnej dyspozycyjności pracownika, jaką jest praca na wezwanie. Wskazywano, że stan zdrowia jest tu poważną przeszkodą: osoba niepełnosprawna nie jest tak dyspozycyjna jak sprawna, żeby nigdy nie chorować (doradca zawodowy, powiat sokolski). Pracę na zastępstwo łączono raczej ze specjalistycznymi kwalifikacjami i nie było na nią zapotrzebowania w większości społeczności lokalnych. W przedsiębiorstwach wykorzystywano stare, proste sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które nie wymagały zatrudnienia nowego pracownika: praca na zastępstwo, nie, u nas się inaczej praktykuje, jak dwie koleżanki chorują, to ktoś z innego działu idzie i pomaga (pracodawca, powiat sokolski). Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej znano głównie w dużych ośrodkach miejskich, w których istniały tego typu podmioty, ale również nie traktowano tej formy jako korzystnej dla młodych osób niepełnosprawnych niekorzystna dla osób niepełnosprawnych to praca tymczasowa z uwagi na to, że taka osoba musi się czuć potrzebna. Wystarczy, jeśli jej się stworzy odpowiednie warunki to ona jest naprawdę dobrym pracownikiem (pracodawca, powiat inowrocławski).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *