Wprowadzanie młodych niepełnosprawnych na rynek pracy

Jak największa część osób niepełnosprawnych powinna się uczyć w szkołach otwartych, szczególnie, że to zmniejszyłoby barierę między zwykłymi uczniami i uczniami niepełnosprawnymi i przeciwdziałałoby powstawaniu stereotypów. Jednak system szkolny nie jest przygotowany do pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Nauczycielom brak kwalifikacji i odpowiedniego przygotowania. Niepełnosprawni traktowani są jak uczniowie trudni, dąży się do ich „wypchnięcia” lub „przepychania” z klasy do klasy. Praktyka ich funkcjonowania w szkołach powoduje, że znaczna część ich późniejszej trajektorii szkolnej: gorsze wyniki i wysokie prawdopodobieństwo trafienia do szkoły o profilu zawodowym lub specjalnym, jest tego efektem.

Dla większej aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych ważna jest współpraca z rodzinami i z organizacjami pozarządowymi. Podjęcie pracy przez niepełnosprawnego zależy od wsparcia ze strony jego najbliższej rodziny. Sytuacja osób niepełnosprawnych jednak jest silnie uzależniona od otoczenia. W środowiskach patologicznych czy wiejskich jest on wciąż gorzej traktowany i może liczyć na mniejsze wsparcie. Niektóre środowiska mogą go także zachęcać do zachowań pasywnych i roszczeniowych.

W okresie aktywizacji zawodowej, wprowadzania młodych osób niepełnosprawnych na rynek pracy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Urzędy pracy nie są przygotowane do aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. Przeciążone innymi zadaniami odrzucają ją na margines swojej działalności. Determinanty organizacyjne powodują, że urzędy pracy preferują współpracę z firmami z chronionego rynku pracy i często nie podejmują inicjatyw promujących zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Oferta urzędów pracy dla młodych osób niepełnosprawnych zdominowana jest przez prace fizyczne, wymagające niewielkich kwalifikacji. Wydzielenie komórek do spraw osób niepełnosprawnych i wyposażenie w odpowiednio przygotowaną kadrę podwyższyłoby rangę tej problematyki i spowodowałoby większą aktywność w tym względzie. Wymaga to jednak dodatkowych środków dla urzędów pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *