Zachęcanie osób niepełnosprawnych do kontynuacji kształcenia

Inną kwestią jest konieczność zachęcania osób niepełnosprawnych do kontynuacji kształcenia. Trudno jednak w tej kwestii zaproponować jakieś konkretne rozwiązanie. Prawdopodobnie przekształceniu musiałby ulec system szkolnictwa, podejście nauczycieli, rodziców i dzieci. Może trzeba byłoby rozważyć wprowadzenie systemu stypendiów lub pomocy dla młodzieży, która chce kontynuować kształcenie, lecz rezygnuje z powodów finansowych.

Ponadto, wielu respondentów, zwracało uwagę na konieczność stworzenia punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych, w którym mogą uzyskać wszelkie dane na temat instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy w różnych dziedzinach (pomoc prawna, psychologiczna, wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, pomoc skierowana do określonych grup niepełnosprawnych). Zgromadzenie kompleksowej informacji w jednym miejscu pozwoli na całościowe potraktowanie problemów każdej osoby i ograniczy odsyłanie jej do instytucji, bez wiedzy, czym dokładnie ona się zajmuje. Niektórzy podkreślali, że punkty informacyjne powinny być wyposażone w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Warto też poruszyć, nie opisywany dotychczas, temat barier architektonicznych. Część szkół, ale również instytucji administracji publicznej (starostwo powiatowe, PUP, PCPR) nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich. Bariery architektoniczne są czynnikiem, prowadzącym do wykluczenia z życia społecznego osób o upośledzeniu ruchowym. Wiele respondentów uważało, że ich istnienie działa niezwykle zniechęcająco. W powiecie brakuje również pojazdów komunikacji miejskiej, przystosowanych do przewożenia wózków. Oba cele, zostały umieszczone w Powiatowym Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na łata 2004-2014. Pozostaje mieć nadzieję, że zostaną zrealizowane w przewidzianych terminach: do 2010 roku będzie istnieć przystosowana sieć transportu miejskiego, a do 2014 roku zostaną przystosowane wszystkie obiekty użyteczności publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *