Zalety Zakładów Pracy Chronionej

Rozmówcy, którzy podkreślali wyższość chronionego rynku pracy nad otwartym rynkiem dla osób niepełnosprawnych wskazywali przede wszystkim na większą świadomość pracodawców funkcjonujących w ramach Zakładów Pracy Chronionej. Dostosowywali oni organizację pracy do możliwości i ograniczeń niepełnosprawnych pracowników. Ponadto byli „obyci” z licznymi kontrolami oceniającymi warunki pracy osób niepełnosprawnych i wykorzystaniem na ten cel funduszy8.

Rynek chroniony działa sprawnie, jak osoba odchodzi, to przychodzi następna osoba niepełnosprawna. To są lekkie, proste, manualne prace (PUP, powiat ełcki). Chroniony rynek pracy oceniam bardzo dobrze. Po pierwsze, pracodawcy zajmująsię tym w sposób profesjonalny. Wiedzą, jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, nie mają obaw przed ich zatrudnianiem. Jest to z całąpewnościąpoziom zadowalający (PCPR, powiat limanowski).

Ocenom pozytywnym chronionego rynku pracy sprzyjał często brak pracodawców na otwartym rynku pracy. Zakłady Pracy Chronionej postrzegane były wtedy jako główne miejsce pracy dające zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Najwięcej ocen pozytywnych uzyskaliśmy od przedstawicieli ZPCH, ale także przedstawiciele samorządu i urzędów pracy, którzy wskazywali, że wypełniają one ważną rolę w systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dla niektórych osób niepełnosprawnych, zwłaszcza nisko kwalifikowanych, są jedyną szansą na pracę:

Lepszego rozwiązania niż prawidłowo prowadzony ZPCH naprawdę nie ma. Bo zastąpienie tego systemem dopłat na zwykłym rynku nic nie da, bo te osoby potrzebują znacznie więcej: lekarza, poczucia bezpieczeństwa w zakładzie, możliwości rehabilitacji i choćby tego dowozu. (ZPCH, powiat kraśnicki).

Może i są zdania, że chroniony rynek to przeżytek, ale inaczej nie można tych osób jakoś rehabilitować i dawać im szansy na pracę. Prawa rynku są okrutne, a zakłady chronione czy spółdzielnie inwalidów są przygotowane na tego typu pracownika i po to są żeby niepełnosprawni mieli gdzie i jak pracować, (samorząd, Wrocław)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *